ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ราชมงคลเกมส์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| above = [[ภาพ:ASpacer.gif|1px]]
| group1 = ครั้งที่ 1 - 10
| list1 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 1|2507]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 2|2508]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 3|2511]] •
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 4|2512]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 5|2513]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6|2514]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7|2516]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8|2521]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9|2524]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10|2525]]
ครั้งที่ 2|2508]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 3|2511]] •
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 4|2512]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
5|2513]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6|2514]] • [[ราชมงคลเกมส์
ครั้งที่ 7|2516]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8|2521]] •
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9|2524]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
10|2525]]
| group2 = ครั้งที่ 11 - 20
| list2 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11|2526]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12|2527]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13|2528]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14|2530]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15|2532]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16|2534]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17|2536]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18|2538]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19|2540]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20|2542]]
| list2 =
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11|2526]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
12|2527]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13|2528]] • [[ราชมงคลเกมส์
ครั้งที่ 14|2530]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15|2532]] •
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16|2534]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
17|2536]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18|2538]] • [[ราชมงคลเกมส์
ครั้งที่ 19|2540]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20|2542]]
| group3 = ครั้งที่ 21 - 30
| list3 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21|2544]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22|2547]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23|2548]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24|2550]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25|2552]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26|2554]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27|2556]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 |2558]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29|2560]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
|
list3 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21|2544]] • [[ราชมงคลเกมส์
ครั้งที่ 22|2547]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23|2548]] •
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24|2550]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
25|2552]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26|2554]] • [[ราชมงคลเกมส์
ครั้งที่ 27|2556]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28 |2558]] •
[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29|2560]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่
20|2562]]
| seealso =
52,604

การแก้ไข