ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาอิหร่านตะวันตก"

ประกอบด้วยภาษาที่ใกล้เคียงกัน 16 ภาษา และสำเนียงต่างๆ แบ่งย่อยได้เป็น
* สำเนียงลูรี ได้แก่ [[ภาษาลูรี]] [[ภาษากุมากรี]]
* ภาษาเปอร์เซีย สำเนียงต่างๆ ได้แก่ [[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]] [[ภาษาเปอร์เซียกลาง]] ภาษาเปอร์เซียมาตรฐาน สำเนียงอิหร่านสมัยใหม่ [[ภาษาดารีเปอร์เซีย]] สำเนียงทาจิกิ [[ภาษาอายมัก]] [[ภาษาบูโครี]] [[ภาษาดัรวาซี]] [[ภาษาเดห์วารี]] [[ภาษาเปอร์เซียซิดี]] [[ภาษาฮาซารากี]] [[ภาษายิวซิราซี]] [[ภาษาเปอร์เซียดูคูเซสถาน]] [[ภาษาลารี]] [[ภาษาปะห์ลาวานี]]
* สำเนียงตัต ได้แก่ [[ภาษายิวตัต]] [[ภาษาตัต]]