ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกมมา (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''แกมมา''' อาจหมายถึง:
* [[แกมมา]] อักษรกรีก
* [[แกมมา (ฟังก์ชัน)แกมมา]] ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
* [[รังสีแกมมา (รังสี)]] รังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
{{แก้กำกวม}}
ผู้ใช้นิรนาม