ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขยะมูลฝอย"

 
== ประเภทของขยะมูลฝอย ==
'''จำแนกประเภทขยะมูลฝอยตามองค์ประกอบลักษณะและส่วนประกอบ''' ได้เป็น 10 ประเภท ได้แก่ <br/>
** [[ผัก]][[ผลไม้]] และเศษอาหารและพืช ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานปรุงอาหารและเหลือจากการประกอบอาหารบริโภค เช่น ข้าวสุก เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ ฯลฯ
* [[กระดาษ]] ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อกระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ใบปลิว ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ฯลฯ
** [[เศษแก้วแตก]] กระเบื้องแตก เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน และอื่น ๆ
* [[พลาสติก]] ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ของเล่นเด็ก ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ
** วัสดุชิ้นใหญ่ เช่น รถจักรยานพัง หรือเครื่องไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้ ฯลฯ
* [[ผ้า]] ได้แก่ สิ่งทอต่าง ๆ ที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้าย ลินินขนสัตว์ ผ้าไนลอน ได้แก่ เศษผ้า ผ้าเช็ดมือ ถุงเท้า ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ
** [[วัสดุที่มีสารพิษ]] เช่น หลอดไฟ หลอดนีออน แบตเตอรี่ที่ใช้การไม่ได้ วัสดุติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยที่เก็บได้จากโรงพยาบาล และวัสดุสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น
* แก้ว ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว เช่น เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เครื่องแก้ว ฯลฯ
** วัสดุที่ยังมีสภาพดี เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ขวดที่ไม่แตก ขยะมูลฝอยประเภทนี้ อาจนำไปขายต่อได้
* ไม้ ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ ไม้ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้ เช่น กล่องไม้เก้าอี้ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน ฯลฯ
จำแนกประเภทตามแหล่งกำเนิด
* โลหะ ได้แก่ วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากโลหะ เช่น กระป๋อง ตะปู ลวดภาชนะที่ทำจากโลหะต่าง ฯลฯ
**ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม
* หิน [[กระเบื้อง]] กระดูก และเปลือกหอย ได้แก่ เศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว์เช่น ก้างปลา เครื่องปั้นดินเผา เปลือกหอย กุ้ง ปู เครื่องเคลือบ ฯลฯ
**ขยะมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรม
* ยางและหนัง ได้แก่ วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางและหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋าลูกบอล ฯลฯ
**ขยะมูลฝอยจากการรักษาพยาบาล (Health care Waste ;Hospital Waste ;Medical Waste)
* วัสดุอื่น ๆ ได้แก่ วัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น <br/>
**ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและชุมชน (Municipal Waste)
'''จำแนกประเภทขยะมูลฝอยตามคุณสมบัติความเป็นพิษหรืออันตรายแหล่งกำเนิด ''' ได้แก่ <br/>
**ขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม
**ขยะมูลฝอยมูลฝอยที่ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย (General Waste)
**ขยะมูลฝอยจากภาคอุตสาหกรรม
**ขยะมูลฝอยมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย (hazardous Waste)
**ขยะมูลฝอยจากการรักษาพยาบาล (Health care Waste ;Hospital Waste ;Medical Waste)
**ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและชุมชน (Municipal Waste) <br/>
'''จำแนกประเภทตามคุณสมบัติความเป็นพิษหรืออันตราย''' ได้แก่
**ขยะมูลฝอยมูลฝอยที่ไม่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย (General Waste)
**ขยะมูลฝอยมูลฝอยที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย (hazardousHazardous Waste)<br/>
 
== การกำจัดขยะมูลฝอย ==
ผู้ใช้นิรนาม