ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประพันธ์ นัยโกวิท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
นาย'''ประพันธ์ นัยโกวิท''' รองอัยการสูงสุด เกิด [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2490]]
รองอัยการสูงสุด
 
== ประวัติโดยย่อการศึกษา ..==
ประวัติการศึกษา - *นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
- *[[เนติบัณฑิตไทย]]
วัน เดือน ปีเกิด 20 กุมภาพันธ์ 2490
- *Master of Laws, Tulane University, U.S.A
ประวัติการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- Master of Laws, Tulane University, U.S.A
การอบรมพิเศษ
- หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 1
- หลักสูตรสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5
 
 
ประวัติการทำงาน 2514 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
== ประวัติการทำงาน ==
2515 อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติการทำงาน *2514 อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ
2524 อัยการจังหวัดประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
2525*2515 อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ช่วย จังหวัดอุบลราชธานี
2526*2524 อัยการจังหวัดนครราชสีมาประจำศาลแขวงอุบลราชธานี
*2525 อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
2528 อัยการพิเศษประจำกรม กองที่ปรึกษา
*2526 อัยการจังหวัดนครราชสีมา
2538 อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ และเลขานุการ ก.อ.
*2528 อัยการพิเศษประจำกรม กองที่ปรึกษา
2540 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
2541*2538 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการอัยการ และการค้าระหว่างประเทศเลขานุการ ก.อ.
2542*2540 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
2543*2541 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุดทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
2540*2542 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรต่างประเทศ
2538*2543 อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการคดีอัยการ และเลขานุการ ก.อ.สูงสุด
 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการสูงสุด
ถนนหน้าหับเผย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02224 1591,02 224 0211
โทรสาร 02224 1591
e -mail : prapun@attorney-gerneral.go.th
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
- *มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกวชิรมงกุฎ (ม...)
*มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ราชการพิเศษ
ราชการพิเศษ - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- *กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)[[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]]
- *กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะและกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบ[[บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)]]
- *กรรมการกฤษฎีกาผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน[[คณะกรรมการกฤษฎีกาคุ้มครองผู้บริโภค]]
*กรรมการกฤษฎีกา [[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา]]
- *กรรมการ [[เนติบัณฑิตยสภา]]
[http://www.ago.go.th/html/boss2.html ชื่อลิงก์]
 
 
== ลิงก์ภายนอก ==
[http://www.ago.go.th/html/boss2boss2.html ชื่อลิงก์]
14,527

การแก้ไข