ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทศรถเมารยะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: pl:Daśaratha)
{{ความหมายอื่น||กษัตริย์ในเรื่อง "รามายณะ" และ "รามเกียรติ์"|ท้าวทศรถ}}
 
'''พระเจ้าทศรถ เมารยะ''' เป็น [[จักรพรรดิ]] องค์ที่ 4 แห่ง [[ราชวงศ์โมริยะ]] ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 ทรงเป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าอโศกมหาราช]] เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี [[พ.ศ. 311]] พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี [[พ.ศ. 319]] พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน
[[พระเจ้าอโศกมหาราช]] เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี พ.ศ. 311 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทน เนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอด ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี พ.ศ. 319 พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน
 
{{เริ่มกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม