ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟรีดริช เอ็งเงิลส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Philosopher |
|region = นักเศรษฐศาสตร์ชาวตะวันตก |
|era = นักเศรษฐศาสตร์ในศตววรษที่ 20 <br /> เศรษฐศาสตร์สำนักมาร์กซิส |
|color = #B0C4DE |
|image_name = Engels 1856.jpg
4,216

การแก้ไข