ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

(หน้าใหม่: ==รัฐมนตรีช่วย== # พระยามไหสวรรค์ (กวย สมบัติศิริ) - (1 สิงหาคม 2478 - 9 ส…)
 
==รัฐมนตรีช่วย==***
# [[พระยามไหสวรรค์ (กวย สมบัติศิริ)]] - (1 สิงหาคม 2478 - 9 สิงหาคม 2480)
# [[หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์)]] - (13 เมษายน 2482 - 7 มีนาคม 2485)
#นาย[[สุชาติ ธาดาธำรงเวช]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย[[พิชัย นริพทะพันธุ์]] - (2 สิงหาคม 2551 - 9 กันยายน 2551)
#นาย[[พฤฒิชัย ดำรงรัตน์]] - (20 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน)
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม