ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ"

{{นักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม}}
{{เกิดปี|2495}}
[[หมวดหมู่:นักแสดงไทย]][[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]][[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:พิธีกรไทย]]
{{โครงดารา}}
ผู้ใช้นิรนาม