ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"

(เพิ่มหมวดหมู่ขึ้นตรง)
{{รอการตรวจสอบ}}
เป็นองค์กรทาง[[พระพุทธศาสนา]]ที่สำคัญองค์กรหนึ่งของ[[ประเทศไทย ]] '''ยุวพุทธิกะ''' มีความหมายว่า "ผู้เยาว์ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า" ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยได้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมากว่า 50 ปี
 
6,528

การแก้ไข