ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]''' (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เป็นสถาบันที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ) ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกันระหว่าง [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] , the Kellogg School of Management ของ [[มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น]] และ Wharton School ของ [[มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย]] ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านบริหารธุรกิจของ[[สหรัฐอเมริกา]]โลก
 
== ประวัติ ==
* หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ : Management Communication in English (MCE)
* Executive Education Programs (Exec Ed)
* หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต : Phd Finance & Phd Marketing
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
 
ผู้ใช้นิรนาม