ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหิว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ความหิว''' เป็นลักษณะอาการของการแสดงออกตามความต้องการของร่างกาย เป็นไปอย่างอัตโนมัติเพื่อแสดงออก ถึงความต้องการ[[อาหาร]]ประจำมื้อ โดยเกิดจากการหลั่งเอนไซม์ที่้เคลือบกระเพราะ ให้สมองสั่งการให้รู้ว่า ถึงเวลาที่ควรจะรับประทานอาหารแล้ว{{อ้างอิง}}
==ลักษณะและการแสดงออก==
เมือกระเพราะเมื่อกระเพาะอาหารมีการเริ่มหลั่งเอมไซต์เอนไซ่ม์เพื่อเคลื่อบกระเคลือบกระเพราะิอาหารแล้วนั้นจะเกิดการสั่งการไปยังสมองเพื่อให้รู้ถึงความพร้อมในการย่อยอาหาร เมือสมองได้รับข้อมูลแล้วจะทำการส่งคำสั่งออกไปยัง ส่วนควบคุมด้านพฤติกรรมและการดำเนินการอัตโนมัติ เ้พื่อให้ร่างกายรับประทานอาหาร หากไม่มีการรับประทานอาหารไปนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมกรดและน้ำย่อยในกระเำพราะเำพาะทำให้เกิดการกัดกร่อน สารเคลื่อบเคลือบที่ป้องกันเนื้อเยื่อให้บางลงจนถึงชั้นเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้เกิดอาหารแสบร้อนและมีความเสี่ยงในการก่อ ของโรคกระเพระาขึ้นได้กระเพาะขึ้นได้
==สุขอนามัยและการรักษา==
ในการรักษาความหิวนั้นจึงควรรับประทานอาหารให้พอเพียง แต่ไม่เกิดความหิวซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ควรรับประทานไปเรื่อยไม่รีบร้อยรีบร้อนเพื่อลดความอยากอาหารของเอมไซต์ในกระเำพราะ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด หากไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ควรหา น้ำหรืออาการอาหารที่สามารถย่อยได้อย่างรวดเร็วรับประทานไปเรื่อยจนความอยากอาหารลดลง หากมีอาการปวดแสบหลังรับประทานอาหารควรไปพบแพทย์ทันที
 
==ความหมายอื่นๆ==
 
==รายการอ้างอิง==
หมอชาวบ้่าน เล่มที่ 41 ปี 2542 คอลัมภ์คอลัมน์ สุขภาพกาย
==รายการเพิ่มเติม==
{{โครงส่วน}}
784

การแก้ไข