ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ภูมิศาสตร์==
พื้นที่โดยมากเป็นที่ราบลุ่ม และมีภูเขาบ้างเพียงเล็กน้อย มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
 
==ผู้มีชื่อเสียง==
[[พระอาจารย์ธรรมโชติ]]
 
==แหล่งสืบค้นอื่น==
25

การแก้ไข