ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎เนื้อร้อง: แปลมาให้ด้วย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เนื้อร้อง ==
 
หมายเหตุ: เนื้อร้องต่อไปนี้ยังรอการรับรองอย่างเป็นทางการกคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแห่งชาติของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 
{| cellpadding=6
|- style="vertical-align:top; white-space:nowrap;"
|
<poem>
Ti si svjetlost duše
<br>
Vječne vatre plam
<br>
Majko naša zemljo
<br>
Tebi pripadam
 
<br>
<br>
U srcu su tvoje
<br>
Rijeke, planine
<br>
Plavo more
<br>
Bosne i Hercegovine
 
<br>
<br>
Ponosna i slavna
<br>
Zemljo predaka
<br>
Živjećeš u srcu našem
<br>
Dov'jeka
 
<br>
<br>
Pokoljenja tvoja
<br>
Kazuju jedno:
<br>
Mi idemo u budućnost
<br>
Zajedno!
</poem>
|
<poem>
Ti si svjetlost duše
<br>
Vječne vatre plam
<br>
Majko naša zemljo
<br>
Tebi pripadam
 
<br>
<br>
U srcu su tvoje
<br>
Rijeke, planine
<br>
Plavo more
<br>
Bosne i Hercegovine
 
<br>
<br>
Ponosna i slavna
<br>
Zemljo predaka
Živjet ćeš u srcu našemunašem
<br>
Živjet ćeš u srcu našemu
<br>
Dovijeka
 
<br>
<br>
Pokoljenja tvoja
<br>
Kazuju jedno:
<br>
Mi idemo u budućnost
<br>
Zajedno!
</poem>
|
<poem>
Ti si svetlost duše
<br>
Večne vatre plam
<br>
Majko naša zemljo
<br>
Tebi pripadam
 
<br>
<br>
U srcu su tvoje
<br>
Reke, planine
<br>
Plavo more
<br>
Bosne i Hercegovine
 
<br>
<br>
Ponosna i slavna
<br>
Zemljo predaka
<br>
Živećeš u srcu našem
<br>
Doveka
 
<br>
<br>
Pokoljenja tvoja
<br>
Kazuju jedno:
<br>
Mi idemo u budućnost
<br>
Zajedno!
</poem>
|
<poem>
{{โครง-ส่วน}}
ท่านคือแสงแก่งจิตวิญญาณ
ดวงไฟแห่งเปลวเพลิงนิรันดร
แม่ของพวกเรา แผ่นดินบอสเนีย
ข้าเป็นส่วนหนึ่งของท่าน
 
ในดวงใจนั้นคือ
สายธาร ภูผา
ทะเลสีครามของท่าน
แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 
ภาคภูมิและมีชื่อเสียง
แผ่นดินแห่งบรรพชน
ท่านจัดอยู่ในใจเรา
ตลอดไป
 
ลูกหลานของท่าน
จะแสดงให้เห็นว่า
เราจะมุ่งหน้าสู่อนาคต
ไปด้วยกัน !
</poem>
|}
 
 
== อ้างอิง ==
20,554

การแก้ไข