ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิธีใช้:สารบัญ"

การถือศีลอด
(โรบอต เพิ่ม: arz, ba, bn, diq, dsb, fiu-vro, ga, hsb, hy, kk, km, ky, la, lad, lmo, ln, lo, ml, my, nap, os, pa, rm, sc, sco, sh, stq, szl, to, tt, tw, vls ลบ: af, ast, be, bg, gn, mt, scn แก้ไข: am, ar, az, da, es,)
(การถือศีลอด)
'''การถือศีลอด''' ในเดือนที่เก้าของปฏิทินอาหรับ เรียกว่า เดือนรอมฎอน มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอด คือ เว้นจากการกินและดื่มในระยะเวลากลางวันเป็นการป้องกันตนเองจากการทำชั่วและเป็นการขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้นึกถึงสภาพของคนที่หิวโหย และเป็นโอกาสที่จะฝึกฝนจิตใจและปรับปรุงตนเอง ให้รู้จักอดทนและเห็นใจผู้อื่น มีข้อผ่อนผันสำหรับผู้ที่ไม่ต้องถือศีลอด คือ ผู้เจ็บป่วย ผู้ที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง และสตรีที่มีประจำเดือนในเดือนรอมฎอม เมื่อการเจ็บป่วย การเดินทาง หรือการมีประจำเดือนสิ้นสุดแล้วก็ให้ถือศีลอดชดใช้ตามจำนวนวันที่ขาดการถือศีลอดไป และมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องถือศีลอดคือ คนชรา ผู้ป่วยเรื้อรัง สตรีมีครรภ์หรือมารดาที่เลี้ยงทารกและบุคคลผู้ใช้แรงงานหนัก
{{หน้าช่วยเหลือส่วนหัว}}
 
{|
|valign="top"|
<div style="background-color:#E0E0E0; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
[[วิกิพีเดีย]] เป็น[[วิกิพีเดีย:นโยบาย|สารานุกรมเสรี]] ที่ร่วมกัน'''[[วิกิพีเดีย:เริ่มต้น|เขียนและแก้ไขโดยผู้อ่าน]]''' หัวข้อด้านล่างนี้เป็นแนวทางและคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่าน เขียน และมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์นี้
</div>
 
<div style="background-color:#C8D8FF; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''สำหรับผู้ใช้ใหม่'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:เริ่มต้น]] - เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:อภิธานศัพท์]] - คำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวิกิพีเดีย
</div>
 
<div style="background-color:#C8D8FF; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''นโยบาย'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ]] - นโยบายของวิกิพีเดียในภาพรวม
* [[วิกิพีเดีย:ห้าเสาหลัก]] - 5 กฎหลัก ที่จำเป็นในวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]]
* [[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์]]
* [[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง]]
* [[วิกิพีเดีย:มารยาทในวิกิพีเดีย]]
</div>
 
<div style="background-color:#C8D8FF; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''การแก้ไขบทความ'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน]] - เรียนรู้การใช้งานวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน]] - อธิบายการแก้ไขวิกิพีเดียฉบับย่อ
* [[วิกิพีเดีย:การแก้ไขหน้า]] - อธิบายการแก้ไขวิกิพีเดียฉบับเต็ม
* [[วิกิพีเดีย:กระบะทราย]] - หน้าสำหรับทดลองแก้ไข
</div>
 
<div style="background-color:#C8D8FF; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''คู่มือการเขียนบทความ'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน]] - แนวทางการเขียนบทความในภาพรวม
* [[วิกิพีเดีย:หลักการตั้งชื่อบทความ]] - แนวทางในการตั้งชื่อบทความที่เหมาะสม
* [[วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์]] - หลักการเขียนบทความไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
* [[วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรให้เป็นกลาง]] - หลักการเขียนบทความให้มีความเป็นกลาง
* [[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา]] - การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในบทความ
* [[วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ]] - การอัปโหลดภาพเข้าสู่ระบบของวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:คำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย]] - รวบรวมคำทับศัพท์ที่ใช้ในวิกิพีเดีย
* [[รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด]] - รวบรวมคำภาษาไทยที่มักเขียนผิด
</div>
 
|valign="top"|
<div style="background-color:#D7FFC7; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''วิธีติดต่อผู้อื่น'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:ติดต่อ]] - การติดต่อกับชาววิกิพีเดียคนอื่น
* [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ|สภากาแฟ]] - สถานที่พูดคุย สอบถาม และแสดงความคิดเห็น
* [[วิกิพีเดีย:เมสเซนเจอร์|เมสเซนเจอร์]] - ติดต่อพูดคุยกับชาววิกิพีเดียคนอื่นทางอีเมล
* [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ|แจ้งผู้ดูแลระบบ]] - ติดต่อผู้ดูแลระบบ
</div>
 
<div style="background-color:#D7FFC7; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''ถามคำถาม'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:ถามคำถาม]] - การถามคำถามในวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:คำถามพบบ่อย]] - คำถามเกี่ยวกับวิกิพีเดียที่พบบ่อย
* [[วิกิพีเดีย:มือใหม่ถามคำถาม]] - ถามคำถามเกี่ยวกับวิกิพีเดียสำหรับผู้ใช้ใหม่
* [[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย]] - ถามคำถามเกี่ยวกับการใช้วิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา]] - ถามคำถามทั่วไป
</div>
 
<div style="background-color:#D7FFC7; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''ตรวจสอบ'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:ตรวจสอบบทความ]]
* [[วิกิพีเดีย:การก่อกวน]]
* [[วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ]]
</div>
 
<div style="background-color:#D7FFC7; font-size:1px; height:8px; border:1px solid #AAAAAA; -moz-border-radius-topright:0.5em; -moz-border-radius-topleft:0.5em;"></div>
<div style="border:1px solid #AAAAAA; border-top:0px solid white; padding:5px 5px 0 5px; margin-bottom:2ex">
'''ส่วนประกอบของวิกิพีเดีย'''<br>
* [[วิกิพีเดีย:ศาลาประชาคม]] - แนะนำส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ และศูนย์รวมของชุมชนชาววิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ]] - สถานที่พูดคุย สอบถาม และแสดงความคิดเห็น
* [[วิกิพีเดีย:เครื่องมือ]] - เครื่องมือช่วยในการเขียนวิกิพีเดีย
* [[วิกิพีเดีย:ดัชนี]] - ค้นหาบทความตามตัวอักษร
* [[วิกิพีเดีย:ค้นหา]] - วิธีการค้นหาหัวข้อที่ต้องการ
</div>
 
|valign="top"|
{{คู่มือ}}
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
[[หมวดหมู่:วิธีใช้วิกิพีเดีย|ความช่วยเหลือ]]
 
[[als:Wikipedia:Hilfe]]
[[am:እርዳታ:ይዞታ]]
[[an:Wikipedia:Aduya]]
[[ang:Help:Innung]]
[[ar:مساعدة:محتويات]]
[[arz:مساعدة:محتويات]]
[[ay:Ayuda:Contents]]
[[az:Kömək:Mündəricat]]
[[ba:Wikipedia:Белешмә]]
[[bn:উইকিপেডিয়া:সহায়িকা]]
[[br:Wikipedia:Skoazell]]
[[bs:Pomoć:Sadržaj]]
[[ca:Viquipèdia:Ajuda]]
[[cs:Nápověda:Obsah]]
[[cy:Wicipedia:Cymorth]]
[[da:Hjælp:Forside]]
[[de:Wikipedia:Hilfe]]
[[diq:Help:Contents]]
[[dsb:Pomoc:Pomoc]]
[[el:Βικιπαίδεια:Βοήθεια]]
[[en:Help:Contents]]
[[eo:Helpo:Enhavo]]
[[es:Ayuda:Contenidos]]
[[et:Juhend:Sisukord]]
[[eu:Wikipedia:Laguntza]]
[[fa:راهنما:فهرست]]
[[fi:Ohje:Sisällys]]
[[fiu-vro:Oppus:Abi]]
[[fo:Hjálp:Innihald]]
[[fr:Aide:Sommaire]]
[[fy:Wikipedy:Help]]
[[ga:Vicipéid:Cabhair]]
[[gl:Wikipedia:Axuda]]
[[he:עזרה:תפריט ראשי]]
[[hi:विकिपीडिया:सहायता]]
[[hr:Wikipedija:Pomoć]]
[[hsb:Wikipedija:Pomoc]]
[[hu:Wikipédia:Tudakozó]]
[[hy:Օգնություն:Գլխացանկ]]
[[ia:Adjuta:Contento]]
[[id:Bantuan:Isi]]
[[ilo:Help:Dagiti Linaon]]
[[io:Helpo:Helpo]]
[[is:Hjálp:Efnisyfirlit]]
[[it:Aiuto:Aiuto]]
[[ja:Wikipedia:ヘルプ]]
[[ka:ვიკიპედია:დახმარება]]
[[kk:Анықтама:Мазмұны]]
[[km:ជំនួយ:មាតិកា]]
[[kn:ಸಹಾಯ:ಪರಿವಿಡಿ]]
[[ko:위키백과:도움말]]
[[ksh:Wikipedia:Hilfe]]
[[ku:Wîkîpediya:Alîkarî]]
[[kw:Wikipedia:Gweres]]
[[ky:Help:Contents]]
[[la:Vicipaedia:Praefatio]]
[[lad:Ayuda:Contents]]
[[lb:Wikipedia:Hëllef]]
[[li:Wikipedia:Gebroekersportaol]]
[[lmo:Wikipedia:Jütt]]
[[ln:Bosálisi:Contents]]
[[lo:ຊ່ວຍເຫຼືອ:ເນື້ອໃນ]]
[[lt:Pagalba:Turinys]]
[[lv:Vikipēdija:Īsa lietošanas pamācība]]
[[map-bms:Wikipedia:Bantuan]]
[[mi:Whakamārama:Kuputohu]]
[[mk:Помош:Содржина]]
[[ml:സഹായം:ഉള്ളടക്കം]]
[[mr:विकिपीडिया:सहाय्य पृष्ठ]]
[[ms:Bantuan:Kandungan]]
[[my:Help:Contents]]
[[nap:Wikipedia:Ajùto]]
[[nds:Wikipedia:Hülp]]
[[nds-nl:Hulpe:Wikipedie]]
[[new:ग्वहालि:धल:पौ]]
[[nl:Portaal:Hulp en beheer]]
[[nn:Hjelp:Innhald]]
[[no:Hjelp:Portal]]
[[oc:Ajuda:Somari]]
[[os:Википеди:Æххуыс]]
[[pa:ਮਦਦ:ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ]]
[[pl:Pomoc:Spis treści]]
[[pms:Agiut:Agiut]]
[[pt:Ajuda:Página principal]]
[[qu:Wikipidiya:Yanapana]]
[[rm:Help:Cuntegn]]
[[ro:Ajutor:Cuprins]]
[[ru:Википедия:Справка]]
[[sc:Wikipedia:Agiudu]]
[[sco:Help:Contents]]
[[se:Help:Contents]]
[[sh:Wikipedia:Pomoć/Sadržaj]]
[[simple:Help:Contents]]
[[sk:Pomoc:Obsah]]
[[sl:Pomoč:Vsebina]]
[[sq:Wikipedia:Ndihmë]]
[[sr:Помоћ:Садржај]]
[[stq:Hälpe:Hälpe]]
[[su:Wikipedia:Pitulung]]
[[sv:Wikipedia:Hjälp]]
[[sw:Msaada wa kuanzisha makala]]
[[szl:Wikipedyjo:Půmoc]]
[[ta:விக்கிப்பீடியா:உதவி]]
[[te:సహాయం:సూచిక]]
[[tl:Wikipedia:Tulong]]
[[to:Help:Contents]]
[[tr:Yardım:İçindekiler]]
[[tt:Yärdäm:Eçtälek]]
[[tw:Help:Contents]]
[[ug:Yardem:Contents]]
[[uk:Вікіпедія:Довідка]]
[[ur:معاونت:فہرست]]
[[uz:Vikipediya:Yordam]]
[[vi:Trợ giúp:Mục lục]]
[[vls:Ulpe:Wikipedia]]
[[wa:Wikipedia:Aidance]]
[[yi:װיקיפּעדיע:הילף אינהאַלט]]
[[zh:Help:目录]]
[[zh-classical:Help:凡例]]
[[zh-min-nan:Help:Bo̍k-lio̍k]]
ผู้ใช้นิรนาม