ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกซ์ทราเน็ต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: ar:إكسترانت)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ระบบเครือข่ายแบบเอกซ์ทราเน็ต โดยปกติแล้วจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะสมาชิกขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่านั้น โดยผู้ใช้จากภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายเอกซ์ทราเน็ต อาจถูกแบ่งเป็นประเภท ๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ สมาชิก คู่ค้า หรือผู้สนใจทั่วๆ ไป เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่ายที่แตกต่างกันไป
 
ยกตัวอย่างเช่น
 
{{เครือข่ายคอมพิวเตอร์}}
 
 
[[หมวดหมู่:เครือข่ายคอมพิวเตอร์|อเอกซ์ทราเน็ตเอกซ์ทราเน็ต]]
{{โครงคอม}}
 
ผู้ใช้นิรนาม