ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฮร์มัน เฮ็สเซอ"

(โรบอต เพิ่ม: be:Герман Гесэ)
* [[ค.ศ. 1904|1904]] - ''Peter Camenzind'' (เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงเรื่องแรก)
* [[ค.ศ. 1906|1906]] - ''Unterm Rad'' (''Beneath the Wheel'')
** แปลในชื่อ [[บทเรียน]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2524)
* [[ค.ศ. 1908|1908]] - ''Freunde'' (''Friends'')
* [[ค.ศ. 1910|1910]] - ''Gertrud'' (''Gertrude'')
** แปลในชื่อ [[เกอร์ทรูด]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2536)
* [[ค.ศ. 1914|1914]] - ''Rosshalde''
** แปลในชื่อ [[รอสฮัลด์]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2533)
* [[ค.ศ. 1915|1915]] - ''Knulp''
** แปลในชื่อ [[ทางเลือก]] โดย [[น.ชญานุตม์]] (พ.ศ. 2527)
** แปลในชื่อ [[ฤดูใบไม้ผลิ]] โดย [[สาลินี คำฉันท์]] (พ.ศ. 2530)
** แปลในชื่อ [[คนุลป์]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2546)
* [[ค.ศ. 1918|1989]] - ''Wanderung''
** แปลในชื่อ [[ร่อนเร่พเนจร]] โดย [[สาลินี คำฉันท์]] (พ.ศ. 2530)
* [[ค.ศ. 1919|1919]] - ''Demian''
** แปลในชื่อ [[เดเมียน]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2530)
* [[ค.ศ. 1919|1919]] - ''Klein und Wagner'' (''Klein and Wagner'')
* [[ค.ศ. 1919|1919]] - ''Märchen'' (''Strange News from Another Star'' รวมเรื่องสั้น)
** แปลในชื่อ [[เพลงขลุ่ยในฝัน]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2524)
* [[ค.ศ. 1920|1920]] - ''Blick ins Chaos'' (''In Sight of Chaos'' ความเรียง)
* [[ค.ศ. 1920|1920]] - ''Klingsors letzter Sommer'' (''Klingsor's Last Summer'' นวนิยายขนาดสั้น (โนเวลล่า) 3 เรื่อง)
* [[ค.ศ. 1922|1922]] - ''Siddhartha'' ([[สิทธารถะ]])
** แปลในชื่อ [[สิทธารถ]] โดย [[นายฉุน ประภาวิวัฒน]] (พ.ศ. 2510)
** แปลในชื่อ [[สิทธารถะ]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2526)
* [[ค.ศ. 1927|1927]] - ''Die Nürnberger Reise''
* [[ค.ศ. 1927|1927]] - ''Der Steppenwolf'' (''Steppenwolf'')
** แปลในชื่อ [[สเตปเปนวูลฟ์]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2527)
* [[ค.ศ. 1930|1930]] - ''Narziss und Goldmund'' (''Narcissus and Goldmund'')
** แปลในชื่อ [[นาร์ซิสซัส กับโกลด์มุนด์]] โดย [[สดใส]] (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2532; ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549)
* [[ค.ศ. 1932|1932]] - ''Die Morgenlandfahrt'' (''Journey to the East'')
** แปลในชื่อ [[ท่องตะวันออก]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2529)
* [[ค.ศ. 1937|1937]] - ''Gedenkblätter'' (''Autobiographical Writings'')
* [[ค.ศ. 1942|1942]] - ''Stufen'' (''Stages'')
* [[ค.ศ. 1942|1942]] - ''Die Gedichte'' (''Poems'')
* [[ค.ศ. 1943|1943]] - ''Das Glasperlenspiel'' (''The Glass Bead Game'', มีตีพิมพ์ในชื่อ ''Magister Ludi'' ด้วย ชื่อไทยคือ [[เกมลูกแก้ว]] แปลโดย สดใส)
** แปลในชื่อ [[เกมลูกแก้ว]] โดย [[สดใส]] (พ.ศ. 2545)
* [[ค.ศ. 1946|1946]] - ''Krieg und Frieden'' (''If the War Goes On ...'')
* [[ค.ศ. 1976|1976]] - ''My Belief: Essays on Life and Art'' (รวมความเรียง ค.ศ. 1904 - 1961)
** แปลในชื่อ [[มาจากทางสายเปลี่ยว]] โดย [[พจนา จันทรสันติ]] (พ.ศ. 2528)
* [[ค.ศ. 1995|1995]] - ''The Complete Fairy Tales of Hermann Hesse'' (รวมเทพนิยาย ค.ศ. 1904 - 1918)
 
344

การแก้ไข