ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเจริญเติบโตของหนอนที่พบในศพ"

การเจริญเติบโตของหนอนที่พบในศพ แพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนจะต้องทราบว่าชนิดของตัวหนอนที่พบในศพนั้น เป็นตัวหนอนของแมลงชนิดใด การรู้ถึงชนิดของแมลงและตัวหนอนจะช่วยทำให้ทราบได้ว่าแมลงชนิดนั้นเจริญเติบโตมานานเท่าใด และใช้ระยะเวลากี่วันจึงจะเจริญเติบโต ซึ่งเป็นการช่วยบอกระยะเวลาการตายในทางอ้อมได้
 
[[แมลงวัน]]เป็นแมลงที่พบได้บ่อยมากที่สุดในการเป็นตัวหนอนที่พบบนศพที่ยังไม่แห้ง <ref>[[ผู้ใช้:Yuktanan|ยุกตนันท์ จำปาเทศ]]. ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง"ชนิดของแมลงที่ตรวจพบจากซากลูกสุกร".ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. จังหวัดนครปฐม. 2547 </ref> ใน[[ประเทศไทย]]เคยเคยมีผู้ศึกษาทางด้านแมลงพบว่า หนอนแมลงวันจะโตเต็มที่ช่วงตัวยาวประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตรในระยะเวลาประมาณ 4 วัน และจะเริ่มคลานยั้วเยี้ยไต่รอบ ๆ ศพ แต่ถ้าพบหนอนแมลงวันในช่วงวันที่ 5 วัน หนอนแมลงวันอาจจะเจริญเติบโตและยาวขึ้นได้อีกเพียงเล็กน้อย และจะอยู่นิ่งเฉยไม่ค่อยคลานเนื่องจากอยู่ในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นดักแด้ และเริ่มเปลี่ยนเป็นดักแด้ในวันที่ 6 แต่ถ้าพบซากของดักแด้จำนวนมากรอบ ๆ ศพ อาจสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายตายมาแล้วประมาณ 20 วัน และการสังเกตตัวแก่ที่สุดของแมลงว่าเป็นชนิดใดอาจจะช่วยบอกเวลาการตายได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าศพที่พบไม่มีแมลงวันตอม ก็อาจไม่มีตัวหนอนให้พบในการใช้คำนวณหาระยะเวลาการตายได้<ref name="การเจริญเติบโตของหนอนที่พบในศพ">การเจริญเติบโตของหนอนที่พบในศพ, นิติเวชศาสตร์ สำหรับพนักงานสอบสวน, พลตำรวจตรี เลี้ยง หุยประเสริฐ พบ., อว. (นิติเวชศาสตร์) ผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ, 2549, หน้า 35</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
1,203

การแก้ไข