ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชาทรรศน์ (หนังสือพิมพ์)"

เรียบเรียงใหม่
(เรียบเรียงใหม่)
| สำนักพิมพ์ =
| บรรณาธิการอำนวยการ = [[อุดมศักดิ์ เสาวนะ]]
| บรรณาธิการ = [[ทองเจือ ชาติกิจเจริญ]]
| บรรณาธิการบริหาร = [[พิธาน คลี่ขจาย]]
| บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา = อเนก เรืองเชื้อเหมือน
| คอลัมนิสต์ =
| ก่อตั้ง = [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2550]]
| การเมือง = [[เกลียดพันธมิตร อัปเปหินปช. ไม่สอพลอรัฐบาลกลุ่มเพื่อนเนวิน]]
| ภาษา = {{ธง|ไทย}} [[ภาษาไทย|ไทย]]
| ฉบับสุดท้าย =
 
{{ความหมายอื่น|หนังสือพิมพ์||ประชาทรรศน์ (แก้ความกำกวม)}}
 
'''ประชาทรรศน์''' เป็น[[หนังสือพิมพ์]]รายวัน (วางจำหน่ายทุก[[วันจันทร์]]-[[วันศุกร์]] จำนวน 16 หน้า ราคาฉบับละ 7 บาท) นำเสนอข่าวทั่วไป มีคำขวัญว่า “หนังสือพิมพ์รายวันทางเลือกเพื่อประชาชน” ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ [[11 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2550]] หลังจากที่พิมพ์เป็นฉบับทดลองมาแล้ว 10 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ [[1 ตุลาคม]] มี[[พิธาน คลี่ขจาย|นายพิธาน คลี่ขจาย]] น้องชาย [[สุภาพ คลี่ขจาย|นายสุภาพ คลี่ขจาย]] เป็น[[บรรณาธิการ]]บริหาร [[จรัล ดิษฐาอภิชัย|ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย]] ประธาน[[คณะกรรมการประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550]] (คปพร.) อดีต[[กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ]] และอดีตประธาน[[แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ]] (นปช.) เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ[[อเนก เรืองเชื้อเหมือน|นายอเนก เรืองเชื้อเหมือน]] เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
 
หนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์ มีเนื้อหาส่วนมากเกี่ยวกับการแสดง[[ทัศนคติ]]ทาง[[การเมือง]]ที่แตกต่างจากสื่อกระแสหลัก โดยมีจุดยืนในการส่งเสริมระบบ[[รัฐสภา]]ในระบอบ[[ประชาธิปไตย]][[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ|อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ต่อต้านการ[[รัฐประหาร]] และการชุมนุมทางการเมือง ที่ปฏิเสธคณะบุคคล ที่เข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึง[[คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ]] และ[[พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย]]
 
ต่อมา การนำเสนอข่าวในระยะหลัง เป็นไปในทำนองให้การสนับสนุน นาย[[เนวิน ชิดชอบ]] และ[[พรรคภูมิใจไทย]] เนื่องจากนายเนวินเป็นนายทุนให้กับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นั่นเอง และสีหัวข่าวใหญ่ปรับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแทนรวมไปถึงได้โจมตีกลุ่ม [[แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ แดงทั้งแผ่นดิน]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
19,438

การแก้ไข