ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินิตา ดิถียนต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== การศึกษา ===
* มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
* อักษรศาสตรบัณฑิต จาก[[คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* ปริญญาเอก: สาขาการวางหลักสูตรและการสอนด้านวรรณคดีจาก [[University of Northern Colorado]]
[[หมวดหมู่:คุณหญิง]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ - ศิลปศาสตร์ - มนุษยศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
{{เกิดปี|2492}}{{alive}}
ผู้ใช้นิรนาม