ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

* [[ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์]] (ศิษย์เก่า) นักการเมือง
* [[กิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์]] (ศิษย์เก่า) (อ.ปิง) อาจารย์สอนพิเศษ เจ้าของโรงเรียน Da'vance
* [[พาทิตทิศ พิสิฐกุล]] (ศิษย์เก่า)นักแสดง
* [[รังสิต ศิรนานนท์]] (ศิษย์เก่า)นักแสดง
* [[ยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล]] (ศิษย์ปัจจุบัน) (ดาว) นักแสดง
ผู้ใช้นิรนาม