ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== '''หนังสือ เก้าอี้ขาวในห้องแดง''' ==
 
นวนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของ [[สุวรรณี สุคนธา]] ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร ลลนา ฉบับปฐมฤกษ์ ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2518 โดยสำนักพิมพ์คลังวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2540 และครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542 โดยนวนิยายเรื่องนี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นละครทางโทรทัศน์ด้วยกัน 2 ครั้ง
 
 
 
เรื่องราวรักสามเส้าของสามเพื่อนรัก ละเวง บูรพา และ สาวิตรี มีัการสอดแทรกเนื้อหาของการดำเนินชีวิต ความเติบโตทางด้านอารมณ์ตามวัยของตัวละครแต่ละตัวอย่างละเอียดอ่อน
 
 
 
== '''ละคร เก้าอี้ขาวในห้องแดง''' ==
34

การแก้ไข