เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

|-
|-
|ตัวยก||<code>11†^d2†♥Y</code>||<math>1^d</math>||<math>1^d \,\!</math>
|-
|ตัวห้อย||<code>a_2</code>||<math>a_2</math>||<math>a_2 \,\!</math>
ผู้ใช้นิรนาม