ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัศมี เผ่าเหลืองทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ใคร}}
รัศมี เผ่าเหลืองทอง เป็นอาจารย์สอนด้านวรรณกรรมและการละครอยู่ที่จุฬาลงการ์มหาวิทยาลัย มีงานการแปลวรรณกรรมหลายด้าน เช่น คอยโกโดต์ ฯลฯ
 
9,287

การแก้ไข