ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฌาน"

เพิ่มขึ้น 20 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
'''สมาบัติ''' เป็นภาวะสงบประณีตซึ่งพึ่งเข้าถึง มีหลายอย่าง เช่น ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ เป็นต้น สมาบัติที่กล่าวถึงบ่อยคือ ฌานสมาบัติ กล่าวคือ สมาบัติ 8 อันได้แก่ ฌาน 8 (รูปฌาน 4 กับ อรูปฌาน 4)
 
ในบางกรณี รูปฌาน 4 อาจถูกจำแนกใหม่ในชื่อรูปแบบของ ปัญจมฌาน เป็นการจำแนกตามแบบพระอภิธรรม (เรียกว่า ปัญจกนัย) โดย เรียกการจำแนกตามแบบพระสูตร เรียกว่า (จตุกนัย) ที่ต้องจำแนกเป็นปัญจมฌาน เนื่องจากฌานลาภี(ผู้ได้ฌาน)มี 2 ประเภท คือ ติกขบุคคล (ผู้รู้เร็ว) และ มันทบุคคล (ผู้รู้ช้า)
 
ที่ต้องจำแนกเป็นปัญจมฌาน เนื่องจากฌานลาภี(ผู้ได้ฌาน)มี 2 ประเภท คือ ติกขบุคคล (ผู้รู้เร็ว) และ มันทบุคคล (ผู้รู้ช้า)
 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ 9 หมายถึง สมาบัติ 8 กับ นิโรธสมาบัติ
2

การแก้ไข