ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเผาไหม้"

- และซัลเฟอร์ (S)
เนื่องจากจะทำให้เกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOX) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เมื่อนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้จะมีขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาดังนี้
 
 
2C + O2 2CO + 110,380 kj/kg-mol
== ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาดังนี้ ==
 
<nowiki> 2C + O2 2CO + 110,380 kj/kg-mol
 
2CO + O2 2CO2+ 283,180 kj/kg-mol
S + O2 SO2 + ความร้อน
 
N + O2 NO2 + ความร้อน</nowiki>
 
 
== อ้างอิง ==
12

การแก้ไข