ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลกสภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''โลกสภา''' ({{lang-hi|Lok Sabha}}) เป็นสภาล่าง]ของรัฐสภาแห่งอินเดีย ตาม[[รัฐ...)
 
'''โลกสภา''' ({{lang-hi|Lok Sabha}}) เป็น[[สภาล่าง]]]ของ[[รัฐสภาแห่งอินเดีย]] ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งอินเดีย]]กำหนดให้สมาชิกโลกสภามีจำนวนไม่เกินห้าร้อยห้าสิบสองคน ไม่เกินยี่สิบคนในจำนวนนี้เป็นผู้แทนจาก[[สหภาพดินแดนแห่งประเทศอินเดีย|สหภาพดินแดน]]ต่าง ๆ ของ[[ประเทศอินเดีย]] และสองคนเป็นผู้แทนจากประชาคม[[แองโกลอินเดีย]] ในที่ประชุมรัฐสภา ที่นั่งและพรมทางเดินของสมาชิกโลกสภาจะเป็นสีเขียว ขณะที่ของสภาสูงหรือ[[ราชยสภา]]เป็นสีเขียว
 
โลกสภามีอายุห้าปี หลังจากนั้นจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ แต่อาจมีการขยายระยะเวลาได้ตาม[[รัฐกำหนด]]ที่รัฐบาลออก ปัจจุบันโลกสภาจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งที่สิบห้าเมื่อ [[พ.ศ. 2546]]
5,455

การแก้ไข