ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสิรินธร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''โรงเรียนสิรินธร''' ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2487 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2506 [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า " โรงเรียนสิรินธร " ซึ่งเป็นพระนามของ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]ในขณะนั้น
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
 
* [[อรอุมา เกษตรพืชผล]] : ผู้ประกาศข่าว พิธีกร
== ประวัติ ==
 
*'''พ.ศ. 2528''' จัดโครงการ " ทุกตารางเมตรเพื่อเธอ " เพื่อนำรายได้จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
*'''พ.ศ. 2532''' สร้างอาคารประชาสมพันธ์โดยให้ชื่อว่า " อาคารรักสิรินธร " โดยใช้เงินบริจาคซึ่งมีมูลนิธิปลั่งศรี ศิษย์และญาติมิตรเป็นแกนนำ
*'''พ.ศ. 2534''' เริ่มสร้างอาคาร 5 และได้ขอพระราชทานนามว่า " '''อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ''' " ซึ่ง[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ]] เสด็จมาประกอบพิธีเปิดอาคารในวันที่ [[15 กรกฎาคม]] [[พ.ศ.2537]]
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
 
* [[อรอุมา เกษตรพืชผล]] : ผู้ประกาศข่าว พิธีกร
 
 
36,546

การแก้ไข