ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์มีเครื่องหมาย"

ลืมเคาะ spacebar ระหว่าง MSB กับ (
(อธิบายลักษณะข้องบิตกำกับเครื่องหมายเพิ่มเติม)
(ลืมเคาะ spacebar ระหว่าง MSB กับ ()
== การแทนในคอมพิวเตอร์ ==
[[ไฟล์:IEEE 754 Single Negative Zero.svg|thumb|right|400px|ลบศูนย์ในระบบการแทนจำนวนมีจุดทศนิยม IEEE 754 แบบ 32 บิต]]
ในระบบการแทนจำนวนแบบ 8 [[บิต]]ของจำนวนเต็มในคอมพิวเตอร์ โดยมีบิตที่ 8(ซ้ายสุด)เรียกว่า MSB (Most Significant Bit) เป็นบิตกำกับเครื่องหมาย อีก 7 บิตหลังจากนั้นเป็นบิตที่บอกค่า จำนวนลบศูนย์สามารถแทนด้วย[[เลขฐานสอง]] <code>10000000</code> และ[[ส่วนเติมเต็มหนึ่ง]] (ones' complement) ของจำนวนลบศูนย์คือ <code>11111111</code> ส่วนในระบบการแทนจำนวนมีจุดทศนิยมตามมาตรฐาน [[IEEE 754]] จำนวนลบศูนย์เขียนแทนด้วย เลขชี้กำลังและ[[แมนทิสซา]]ที่เท่ากับศูนย์ทั้งคู่ และบิตกำกับเครื่องหมายเป็นหนึ่ง (หมายถึงค่าลบ)
 
ข้อกำหนดการเข้ารหัสเลขคณิตฐานสิบทั่วไป (General Decimal Arithmetic) ของ[[ไอบีเอ็ม]] กำหนดให้จำนวนลบศูนย์สามารถแทนได้ด้วย เลขชี้กำลังที่เป็นค่าใดๆ ก็ได้ในช่วงที่อนุญาต (ต่างกับ IEEE 754 ที่ต้องเป็นศูนย์) สัมประสิทธิ์ (แมนทิสซา) จะต้องเป็นศูนย์ทั้งหมด และบิตกำกับเครื่องหมายจะต้องเป็นหนึ่ง
19

การแก้ไข