ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
* สาขา[[วิศวกรรมอุตสาหการ]]
* สาขา[[วิศวกรรมเหมืองแร่]]
* สาขา[[วิศวกรรมเคมี]]
 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ละสาขาแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
148

การแก้ไข