ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
# [[พระโสณโกฬิวิสเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร
# [[พระโสภิตเถระ]] เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
# [[พระนัทกเถระนันทกเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาสภิกษุณี
# [[พรพระกังขาเรวตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ
# [[พระมหาปันถกเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา
# [[พระจูฬปันถก]]เถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
14,386

การแก้ไข