ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
'''คณะนิเทศศาสตร์''' [[มหาวิทยาลัยเกริก]] เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ให้ความสำคัญในด้านสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก นับเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีศักยภาพและปณิธานที่แน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
1,926

การแก้ไข