ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงสี่แยกมหานาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: สี่แยกมหานาค ปัจจุบันเป็นแขวงหนึ่งในเขตดุสิต กรุงเทพมหา...)
 
สี่แยกมหานาค ปัจจุบันเป็นแขวงหนึ่งในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ มีถนนพิษณุโลกเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองกับแขวงสวนจิตรลดามีชื่อเสียงเป็นย่านการค้าทางเรือที่สำคัญมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394 เพื่อขยับขยายพระนคร
 
มาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2394 เพื่อขยับขยายพระนคร
เชื่อว่าชื่อสี่แยกมหานาค มีที่มาจากการที่แม่นาคอาละวาดขยายตัวให้ใหญ่ และล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ก็ยังเคยเสด็จทอดพระเนตรด้วย
 
เชื่อว่าชื่อสี่แยกมหานาค มีที่มาจากการที่แม่นาคอาละวาดขยายตัวให้ใหญ่ และล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ก็ยังเคยเสด็จทอดพระเนตรด้วย
ผู้ใช้นิรนาม