ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนสาธารณะเซนต์เจมส์"

[[Image:St James's Park (original layout).jpg|thumb|right|[[André Mollet]]'s design for the park in [[Charles II of England|Charles II]]'s time, before 18th and 19th century remodelling, which shaped a more natural-looking lake from the straight canal visible here, the eastern part of which was filled in to create [[Horse Guards Parade]].]]
 
เมื่อ พ.ศ. 2075 [[พระเจ้าเฮนรีที่แปด 8 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่แปด 8]]ทรงซื้อที่ดินที่เป็น[[ที่ลุ่มน้ำขัง]] ซึ่งมักจะมีน้ำจาก Tyburn stream ที่ไหลจาก [[Eton College]] เข้าท่วมถึง ที่ดินผื้นนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของ York Palace ซึ่งพระเจ้าเฮนรี่ทรงยึดมาจาก Cardinal Wolsey เพื่อเป็นพระราชวังของพระองค์ เมื่อ[[พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่ง]]เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. 2146 พระองค์รับสั่งให้ระบายน้ำออกจากอุทยานและปรับภูมิทัศน์ พร้อมทั้งนำสัตว์จากดินแดนอื่นเข้ามาเลี้ยงไว้ในอุทยาน เช่น [[อูฐ]] [[จระเข้]] [[ช้าง]] รวมถึงสร้างกรงนกขนาดใหญ่ตลอดด้านทิศใต้ของอุทยานสำหรับเลี้ยงนกจากต่างดินแดน
 
ระหว่างที่[[พระเจ้าชาร์ลส์ที่สอง 2]]ประทับอยู่ที่[[ฝรั่งเศส]] ทรงประทับใจอุทยานที่งดงามที่พระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงมีรับสั่งให้ออกแบบอุทยานใหม่ให้ดูเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลงานของนักปรับภูมิทัศน์ André Mollet การออกแบบใหม่รวมถึงการสร้างคลองขนาด 775x38 เมตรที่ปรากฏในแผนเดิม พระเจ้าชาร์ลส์ที่สองทรงเปิดอุทยานให้ประชาชนเข้าชมได้ รวมทั้งทรงใช้เป็นสถานที่ให้ความบันเทิงแก่พระราชอาคันตุกะและนางสนม อย่างเช่น [[Nell Gwyn]] ในสมัยนั้นอุทยานมีชื่อเสียงอื้นฉาวในด้านเป็นสถานที่พบปะเพื่อกระทำการเสื่อมทางศีลธรรม ดังที่ John Wilmot, 2nd Earl of Rochester เขียนไว้ในบทกวี ''A Ramble in St. James's Park''
 
ในศตวรรษที่ 18 เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในสวน ตัวอย่างเช่น การแปรสภาพส่วนหนึ่งของคลองเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินสวนสนามของ Horse Guards และใน พ.ศ. 2304 พระราชวงศ์ได้ซื้อ Buckingham House ไป (ปัจจุบันคือพระราชวังบักกิงแฮม)
3,003

การแก้ไข