ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลองภาษีเจริญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยน หมวดหมู่:คลอง → หมวดหมู่:คลองในกรุงเทพมหานคร ด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''คลองภาษีเจริญ''' เริ่มต้นที่บริเวณปาก[[คลองบางกอกใหญ่]]และคลองบางขุนศรีมาบรรจบกัน ไปเชื่อม[[แม่น้ำท่าจีน]]ที่ตำบลดอนไก่ดี [[จังหวัดสมุทรสาคร]] รวมความยาว 28 กิโลเมตร โดย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศาลบุตร)เจ้าภาษีฝิ่นเป็นแม่กองขุด ใช้เงินภาษีฝิ่นพระราชทานเป็นเงิน 112,000 บาท พระราชทานนามว่า “คลองภาษีเจริญ” แล้วเสร็จในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชดำเนินเปิดคลองในปีพ.ศ. 2415 ต่อมาในปีพ.ศ. 2428 - 2429 และ2445 ได้มีการขุดลอกอีกครั้ง [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้า ฯ ให้ทำพิธีเปิดคลองเมื่อวันที่ [[10 พฤษภาคม]] มีประตูน้ำ 2 แห่ง สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2450 เสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2452 คือ ประตูน้ำภาษีเจริญตอนนอก อยู่ใน[[เขตภาษีเจริญ]] และประตูน้ำภาษีเจริญตอนในอยู่ทางด้าน[[แม่น้ำท่าจีน]]
==อ้างอิง==
* [http://dds.bma.go.th/Csd/canal_h14canal_h14.htm คลองอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี]
[[หมวดหมู่:คลองในกรุงเทพมหานคร]]
[[en:Khlong Phasi Charoen]]
ผู้ใช้นิรนาม