ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเข้าพรรษา"

# ขอถวายผ้าอุทกสาฎก (ผ้าอาบน้ำ) แก่ภิกษุณีสงฆ์เพื่อปกปิดความไม่งามและไม่ให้ถูกเย้ยยัน
== เหตุการณ์สมัยพุทธกาล พระศาสดาเสด็จจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ==
ในพรรษาที่ 7 (นับแต่ตรัสรู้เป็นต้นมา) ได้เสด็จจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อพระศาสดาทรงกระทำยมกปาฎิหาริย์แล้ว ทรงรำพึงว่า จะจำพรรษาที่ไหน ทรงตรวจดูแล้วเห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายทำปาฎิหาริย์แล้วจำพรรษาในภพดาวดึงส์ พระศาสดาทรงจำพรรษาที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะ ประทับนั่งท่ามกลางเทวบริษัท ทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดเทพบุตรพุทธมารดา เมื่อทรงแสดงธรรมอยู่ ในเวลาภิกษาหาร ทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตให้แสดงธรรมแทนพระองค์แล้วเสด็จไปบิณฑบาตที่อุตรกุรุทวีป เมื่อทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว เสด็จไปสู่เทวโลก ทรงแสดงธรรมเองต่อจากที่พระพุทธนิมิตแสดง โดยทรงแสดงธรรมทำนองนี้ตลอด 3 เดือน เมื่อจบพระธรรมเทศนา เทพบุตรพุทธมารดาได้สำเร็จโสดาปัตติผล ธรรมาภิสมัยมีแต่เทวดาแปดหมื่นโกฎิ
 
== ประโยชน์ในการเข้าพรรษาของพระภิกษุ ==
# ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่นา ดังนั้นการกำหนดให้[[ภิกษุ]]สงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์
306

การแก้ไข