ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกิลส์เจเนอเรชัน"

* [http://snsdchina.ifensi.com/index.php/ snsdchina]
* [http://www.soshichina.com/ Soshichina]
* '''[http://board.girlsgeneration-th.com/ GG-TH (Girls' Generation Thailand Fanclub)]'''
* [http://www.snsd-supergirls.com/ SuperGirls ThaiFan]
* [http://forums.soshifanclub.com/ Soshifanclub in Thailand]
* [http://girlsgeneration.ninetua.com/ '''Girl's Generation <SNSD, Soshi> Community Fanclub''']
* [http://snsd.freeforums.org/ SNSD Club - Fan Club Girls' Generation in Thailand]
 
619

การแก้ไข