ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส"

→‎ภริยาลับ: ต้องการอ้างอิง จุดเริ่มต้นของภริยาลับ
(→‎ภริยาลับ: ต้องการอ้างอิง จุดเริ่มต้นของภริยาลับ)
ในประวัติศาสตร์ ชายทั่วโลกมีภริยาลับเป็นจำนวนมากเสมอ และในปัจจุบัน ผู้ชายบางส่วนก็ยังนิยมมีภรรยาลับอยู่เช่นเดิม
 
จุดเริ่มต้นของภริยาลับนั้น หญิงมักเป็นฝ่ายเสนอตัวให้แก่ชายเองไม่ว่าจะเสนอด้วยตนเองหรือเป็นการเตรียมการให้โดยครอบครัวของนางเอง{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} ส่วนการเป็นภริยาลับอย่างไม่สมัครใจหรือเพราะถูกบังคับ เช่น ถูกครอบครัวบังคับให้ไปเป็นภริยาเขาเพื่อใช้หนี้ ประเภทนี้ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า "[[ทาสกามารมณ์]]" ({{lang-en|sexual slavery}}) แต่ต่อมาภริยาลับก็มีขึ้นจากหลาย ๆ สาเหตุ ทั้งเพราะหญิงนั้นพอใจจะอยู่กินกับสามีของผู้อื่นเนื่องจากต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดี เรียกว่าเป็นเหมือน[[นครโสเภณี|หญิงโสเภณี]]ก็ไม่ปาน หรือถูกฝ่ายชายหลอกล่อด้วยประการใด ๆ ก็ดี เป็นต้น
 
กฎหมาย[[ยุคโรมัน|โรมันโบราณ]] และกฎหมาย[[ประวัติศาสตร์จีน|จีนโบราณ]] ยอมรับสถานะทางกฎหมายของภริยาน้อย แต่ไม่ได้เท่าเทียมกับสถานะทางกฎหมายของภริยาหลวง กฎหมาย[[ประเทศไทย|ไทย]]เองก็ยอมรับเช่นกัน โดยปรากฏในพระอัยการหรือรัฐธรรมนูญของโบราณซึ่งต่อมาใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก|รัชกาลที่ 1]] [[กรุงรัตนโกสินทร์]]มีการชำระและรู้จักกันในชื่อ "[[กฎหมายตราสามดวง]]" แบ่งภริยาออกเป็นสามประเภท คือ
894

การแก้ไข