ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์/กรุ 1"

พระวิศวกรรม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พระวิศวกรรม)
 
ปรัชญาอินเดียมีความสอดคล้องกับสังคมไทยอย่างไร
 
== พระวิศวกรรม ==
 
การ((บูชาพระวิศวกรรม))ทำอย่างไร
ผู้ใช้นิรนาม