ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคกินวากาชู"

เพิ่มขึ้น 1,690 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: โคะคินวะกะชู (古今和歌集 , The Kokin Wakashū ) เรียกกันสั้นๆว่า โคะคินชู (古今集 , Kokinsh…
(หน้าใหม่: โคะคินวะกะชู (古今和歌集 , The Kokin Wakashū ) เรียกกันสั้นๆว่า โคะคินชู (古今集 , Kokinsh…)
(ไม่แตกต่าง)
1,526

การแก้ไข