ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานบริการชุมชน"

* [http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Phi_Omega อัลฟา ฟี โอเมก้า]
* [http://www.klong6.com/ ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]
* [http://www.rsa.site90.com/ ชุมนุมอาสาพัฒนา โรงเรียน แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"]
[[หมวดหมู่:ชมรมในมหาวิทยาลัย]][[หมวดหมู่:กิจกรรมมหาวิทยาลัย]]
 
ผู้ใช้นิรนาม