ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มากูระโนะโซชิ"

 
โดยทั่วไปแล้ว '''มะคุระ โนะ โซชิ''' เป็นการรวบรวมบันทึก บทความ ที่แสดงถึงยุคสมัย และการใช้ชีวิต ของผู้เขียน โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ 320 ส่วน ที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับ ประกอบด้วยบันทึกความทรงจำ ความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ แบบร่างของจินตนาการ รายชื่อของสิ่งต่างๆ การวิพากย์วิจาร์ณเรื่องต่างๆ รายชื่อของคำ โดยไม่เรียงตามลำดับเวลา เนื่องจาก ต้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดที่พบนั้นเป็นของปี ค.ศ. 1500 จึงไม่สามารถที่จะรู้ว่า มะคุระ โนะ โซชิ ในรูปแบบที่ผู้เขียนเรียบเรียงไว้จริงๆนั้นเป็นรูปแบบใด <ref>[http://home.infionline.net/~ddisse/shonagon.html" Sei Shōnagon "]. [[Other Women's Voices]].</ref>
 
 
== ตัวอย่างเนื้อหา ==
 
บทเริ่มต้นของ ''มะคุระ โนะ โซชื'' ที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกัน
 
 
'''春は'''
 
 
''春''は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは 少し明りて紫だちたる雲の細くたなびきたる。
 
''夏''は、夜。月の頃はさらなり。闇もなほ。螢の多く飛び違ひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし。雨など降るもをかし。
 
''秋''は、夕暮。夕日のさして、山の端(は)いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへあはれなり。まいて雁などの列ねたるがいと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はたいふべきにあらず。
 
''冬''は、つとめて。雪の降りたるはいふべきにもあらず。霜のいと白きも、またさらでも、いと寒きに、火など急ぎ熾して、炭もて渡るも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も、白き灰がちになりて、わろし。
 
 
 
 
 
 
==ศึกษาเพิ่มเติม==
1,526

การแก้ไข