ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ โชนะงน"

* [http://www.britannica.com/eb/article-9066615/Sei-Shonagon#269941.hook Britannica | Sei Shonagon]
* [http://www.kyotojournal.org/kjselections/kjshonagon.html The Lists of a Lady-in-Waiting: A Portrait of the Author of The Pillow Book]
* [http://ja.wikiquote.org/wiki/%E6%B8%85%E5%B0%91%E7%B4%8D%E8%A8%80#.E6.98.A5.E3.81.AF Sei Shogon | Wikiquote ]
 
 
 
== อ้างอิง ==
1,526

การแก้ไข