ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้อมฮวาซ็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ลิงก์=http://whc.unesco.org/en/list/817
}}
'''ป้อมฮวาซอง''' (Hwaseong Fortress) ตั้งอยู่ที่[[เมืองซูวอน]] ประเทศ[[เกาหลีใต้]]สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดย
[[พระเจ้าจองโจ]]แห่ง[[ราชวงศ์โชซอน]]เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพของ[[องค์ชายรัชทายาทจังฮอน]] ([[องค์ชายซาโด]]) ที่ถูกพระบิดาคือ
[[พระเจ้ายองโจ]]ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษด้วยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าวให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป7วันองค์ชายก็สิ้นพระชนม์คาถังข้าวป้อมฮวาซองมี
พืนที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยป้อมฮวาซองนั้นตั้งอยู่ทางใต้ของกรุง[[โซล]] และ[[ยูเนสโก]]ได้ขึ้นทะเบียนให้ป้อมฮวาซองแห่งนี้เป็น[[มรดกโลก]]ในปี ค.ศ. 1997
(พ.ศ. 2540)
 
[[หมวดหมู่:มรดกโลกทางวัฒนธรรม]]