ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาศาสตร์การอาหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร]] (Product development)
* [[โภชนาการ]] (Nutrition)
* [[การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส]] (Sensory analysis)
* [[เคมีอาหาร]] (Food chemistry)
 
79

การแก้ไข