ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิหยวนอู่จง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[สมเด็จพระจักรพรรดิหยวนหวู่จง]](ค.ศ.1281-1311)ทรงประสูติเมื่อพ.ศ.1824(ค.ศ.1281)เป็นพระราชนัดดาใน[[เตมูร์ข่านจักรพรรดิหยวนเฉินจง]]เมื่อจักรพรรดิ
เตมูร์ข่านเสด็จสวรรคตลงในปีค.ศ.1307(พ.ศ.1850)พระราชนัดดาคูลุกชันษา26พรรษาจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่3แห่ง[[ราชวงศ์หยวน]]ทรงพระนามว่าคูลุกข่านหรือ[[จักรพรรดิหยวนหวู่จง]]
(Emperor Yuan Wuzong)ตลอดรัชกาลนั้นเกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างเชื้อพระวงศ์จึงทำให้ราชวงศ์เริ่มอ่อนแอลงจักรพรรดิหยวนหวู่จงทรงสวรรคตลงในปี
ผู้ใช้นิรนาม