ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552"

(→‎รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง: ลืมเพิ่มคะแนนคุณอุดม)
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || '''[[สุเมธ ตันธนาศิริกุล|นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล]]''' || ทีมกรุงเทพฯ พัฒนา
| 6,017 || -0.29 || 6
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || '''[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]]''' || [[พรรคประชาธิปัตย์]]
| 934,602 || -45.41 || 1
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || '''[[ลีนา จังจรรจา|นางลีนา จังจรรจา]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 9,043 || -0.44 || 5
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || '''[[ธรณี ฤทธีธรรมรงค์|นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 1,875 || -0.09 || 11
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || '''[[กงจักร ใจดี|นายกงจักร ใจดี]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 2,400 || -0.12 || 9
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || '''[[เมตตา เต็มชำนาญ|ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ]]''' || กลุ่มเมตตาธรรม
| 1,431 || -0.07 || 12
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || '''[[อิสระ อมรเวช|นายอิสระ อมรเวช]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 922 || -0.04 || 13
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || '''[[หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 334,846 || -16.27 || 3
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || '''[[วิทยา จังกอบพัฒนา|นายวิทยา จังกอบพัฒนา]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 3,640 || -0.18 || 8
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || '''[[ยุรนันท์ ภมรมนตรี|นายยุรนันท์ ภมรมนตรี]]''' || [[พรรคเพื่อไทย]]
| 611,669 || -29.72 || 2
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || '''[[ธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์|นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 2,222 || -0.11 || 10
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || '''[[แก้วสรร อติโพธิ|นายแก้วสรร อติโพธิ]]''' || กลุ่มกรุงเทพฯ ใหม่ <br><small>(สนับสนุนโดย [[จำลอง ศรีเมือง|พล.ต.จำลอง ศรีเมือง]]<ref>http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0107201151&sectionid=0101&selday=2008-11-20 </ref>)</small>
| 144,779 || -7.03 || 4
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || '''[[อุดม วิบูลเทพาชาติ|นายอุดม วิบูลเทพาชาติ]]''' || ผู้สมัครอิสระ
| 656 || -0.03 || 14
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14''' || '''[[เอธัส มนต์เสรีนุสรณ์|นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์]]''' || [[พรรคสุวรรณภูมิ|กลุ่มสุวรรณภูมิ]]<br><small>(สนับสนุนโดย [[นิติภูมิ นวรัตน์|ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์]]<ref>http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=113938 </ref>)</small>
| 4,117 || -0.20 || 7
|}
 
6,392

การแก้ไข