ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนพฤกษศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: hu:Botanikus kert)
'''สวนพฤกษศาสตร์''' เป็นสถาบันทางวิชาการที่เป็นแหล่งรวบรวมพรรณพืชต่างๆ เอาไว้เพื่อทำการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยพืช โดยมากจะมีการปลูกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ตามแต่ละนโยบาย ลักษณะพื้นที่ และงบประมาณของสวนพฤกษศาสตร์นั้นๆ เช่น สวนกล้วยไม้ สวนสมุนไพร สวนพืชให้สี สวนพืชมีพิษ หรือ ตามการจัดจำแนกพืชเป็นวงศ์ต่างๆ เช่น วงศ์ปาล์ม วงศ์ขิงข่า เป็นต้น โดยสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น แปลงรวบรวมพรรณพืช ห้องสมุด หอพรรณไม้ ห้องปฏิบัติการ นอกจากงานด้านอนุรักษ์พืชแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสำหรับการศึกษาของนักวิจัย นักเรียนนักศึกษา หรือตอบสนองต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์จะต้องตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เช่น การเป็นแหล่งพันธุกรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
[[ภาพ:Curitiba - 2.jpg|300px|right|thumb|[[Curitiba]], [[ประเทศบราซิล]]]]
 
=สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติในประเทศไทย=
 
==สวนพฤกษศาสตร์ ==
*สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
*สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
*สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) [[จังหวัดอุบลราชธานี]]
*สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) [[จังหวัดสระบุรี]]
*สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (เขาช่อง) [[จังหวัดตรัง]]
*สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) [[จังหวัดตรัง]]
*สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง [[จังหวัดพัทลุง]]
*สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ [[จังหวัดนราธิวาส]]
 
==สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี 4 แห่ง==
*สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง [[จังหวัดราชบุรี]]
*สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ [[จังหวัดเชียงใหม่ ]]
*สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
*สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ [[จังหวัดสงขลา]]
 
==สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี 4 แห่ง==
*สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคกลาง [[จังหวัดราชบุรี]]
*สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคเหนือ [[จังหวัดเชียงใหม่]]
*สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [[จังหวัดอุดรธานี]]
*สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชีนี ภาคใต้ [[จังหวัดนราธิวาส]]
 
==สวนรุกขชาติ 56 แห่ง==
'''ภาคกลาง '''
*สวนรุกขชาติมวกเหล็ก [[จังหวัดสระบุรี]]
*สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ [[จังหวัดสระแก้ว]]
*สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง [[จังหวัดลพบุรี]]
*สวนรุกขชาติค่ายบางระจัน [[จังหวัดสิงห์บุรี]]
*สวนรุกขชาติคูเมือง [[จังหวัดสิงห์บุรี]]
*สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล [[จังหวัดราชบุรี]]
*สวนรุกขชาติดอนเจดีย์ [[จังหวัดสุพรรณบุรี]]
*สวนรุกขชาติด่านช้าง [[จังหวัดสุพรรณบุรี]]
*สวนรุกขชาติกำแพงแสน [[จังหวัดนครปฐม]]
*สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ทุ่งขนาย) [[จังหวัดพชรบุรี]]
 
'''ภาคตะวันออกเฉียงใต้'''
*สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ [[จังหวัดชลบุรี]]
*สวนรุกขชาติเพ [[จังหวัดระยอง]]
*สวนรุกขชาติหนองสนม [[จังหวัดระยอง]]
 
'''ภาคตะวันออก '''
*สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า [[จังหวัดฉะเชิงเทรา]]
 
สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง จ.สุราษฎร์ธานี ภาคใต้
สวนรุกขชาติรักษะวาริน จ.ระนอง ภาคใต้
สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย จ.สงขลา ภาคใต้
สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี จ.ปัตตานี ภาคใต้
สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ภูกุ้มข้าว) จ.ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติพุทธมณฑล จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติท่าสองคอน จ.มหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติดงมะอี่ จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติดอนหัวนาค จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ปากปวน) จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติภูข้าว จ.เลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จ.อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (น้ำตกสำโรงเกียรติ) จ.ศีรสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติดงบังอี่ จ.มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติวังปอพาน จ.นครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนรุกขชาติสกุโณทยาน จ.พิษณุโลก ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติบ้านแพะ จ.อุตรดิตถ์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติซับชมพู จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติเมืองราด จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) จ.นครสวรรค์ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จ.พิจิตร ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว จ.แพร่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยโรง จ.แพร่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติช่อแฮ จ.แพร่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยทาก จ.ลำปาง ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติพระบาท จ.ลำปาง ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้างฉัตร จ.ลำปาง ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติแช่แห้ง จ.น่าน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน จ.สุโขทัย ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติโป่งสลี จ.เชียงราย ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติแม่สุริน จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติห้วยชมพู จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ (ดอยหมากหินหอม) จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติโป่งแข่ จ.แม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ
สวนรุกขชาติผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ
 
{{โครงสถานที่}}
 
 
[[als:Botanischer Garten]]
ผู้ใช้นิรนาม