ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

เพิ่มขึ้น 2,877 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รวม|สังสารวัฏ}}
{{พุทธศาสนา}}
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]'''วัฏสงสาร'''หรือ '''สังสารวัฏ''' หรือ '''สงสารวัฏ''' คือภพภูมิที่มนุษย์ทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาในตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ว่ามีทั้งสิ้น 31 ภูมิด้วย
 
== ความหมาย ==
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]วัฏสงสารคือภพภูมิที่มนุษย์ทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาในตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ว่ามีทั้งสิ้น 31 ภูมิด้วย
 
'''สังสาร''' หรือ '''สงสาร''' แปลว่า ความท่องเที่ยวไป ในทาง[[พุทธศาสนา]]หมายถึง [[การเวียนว่ายตายเกิด]] มิใช่หมายถึงความรู้สึกหวั่นไหวด้วยความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความ[[ทุกข์]]
 
'''สังสารวัฏ''' แปลว่า ความท่องเที่ยวไปในอาการที่เป็นวัฏฏะ การหมุนวนอยู่ใน[[สงสาร]] คือการเวียนว่ายตายเกิด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า '''วัฏสงสาร'''
 
'''สงสารวัฏ''' หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจ[[กิเลส]] [[กรรม]] [[วิบาก]] หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้ <ref>[[สมเด็จพระญาณสังวร]] (สุวัฑฒนมหาเถระ) ''สัมมาทิฏฐิ'' ตามพระเถราธิบายของ ท่านพระสารีบุตรเถระ</ref> <ref>[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548</ref>
 
== วัฏสงสาร 31 ภูมิ ==
 
'''2. ปัญญาวิมุตติ''' สำเร็จพรอรหันต์ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานล้วน ๆ ไม่ได้บำเพ็ญสมถกรรมฐานมาก่อนเลย เรียกว่า สุกขวิปัสสกพระอรหันต์ คือ ผู้ปฏิบัติทำให้ฌานแห้งแล้ง ผู้ถึงภูมินี้ เป็นผู้ที่สมควรแก่การบูชาของเหล่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะสิ้นกิเลสโดยตัดสังโยชน์ 10 ประการได้ สามารถเข้าอรหัตผลสมาบัติ เสวยอารมณ์พระนิพพานได้ตามปรารถนา และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกในวัฏสงสาร เมื่อถึงอายุขัยก็ดับขันธ์ปรินิพพาน
== อ้างอิง ==
==ดูเพิ่ม==
 
* [[สังสารวัฏ]]
<references />
== แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.geocities.com/toursong1/kam/ch.htm ชีวิตจะยุติการเกิดได้อย่างไร จาก อภิธรรมออนไลน์.]
 
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]
 
[[bg:Самсара]]
[[cs:Samsára]]
[[da:Samsara]]
[[de:Samsara]]
[[en:Saṃsāra (Buddhism)]]
[[eo:Sansaro]]
[[es:Samsara]]
[[fi:Samsara]]
[[fr:Saṃsāra]]
[[he:סמסרה]]
[[hu:Szamszára]]
[[id:Samsara]]
[[it:Saṃsāra]]
[[ja:輪廻]]
[[ka:სამსარა]]
[[ko:윤회]]
[[lt:Samsara]]
[[nl:Samsara]]
[[nn:Samsara]]
[[no:Samsara]]
[[pl:Samsara]]
[[pt:Samsara]]
[[ru:Самсара]]
[[sk:Samsára]]
[[sl:Samsara]]
[[sr:Самсара]]
[[sv:Samsara]]
* [[th:สังสารวัฏ]]
[[tr:Samsara]]
[[vi:Luân hồi]]
[[zh:輪迴]]