ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

== [[วิทยาลัยนาฏศิลป ]] ๑๒ แห่ง ==
{{บน}}
# [http://cda.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลป ]<br />๑๑๙ หมู่ ๓ ต.[[ศาลายา]] อ.[[พุทธมณฑล]] จ.[[นครปฐม]]๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๐ , ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๑ , ๐-๒๔๘๒-๑๓๑๓<br />The College of Dramatic Arts ๑๑๙119 Moo 3, [[Salaya]], [[Phutthamonthon]] District, [[Nakhornpathom]], ๗๓๑๗๐73170, [[Thailand]]
# [http://cdasp.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ]<br />ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถ.[[สุพรรณบุรี-ชัยนาท]] ต.[[สนามชัย]] อ.[[เมืองสุพรรณบุรี]] จ.[[สุพรรณบุรี]]๗๒๐๐๐<br /> โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๒๔๗ โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๒๔๘
# [http://cdaat.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ]<br />๒๘ ต. บางแก้ว อ.[[เมืองอ่างทอง]] จ.[[อ่างทอง]] โทรศัพท์ ๐-๓๕๖๑-๑๕๔๘ โทรสาร ๐-๓๕๖๒-๐๑๐๘
# [http://cdalb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ]<br />ถ.[[รามเดโช]] ต.[[ทะเลชุบศร]] อ.[[เมืองลพบุรี]] จ.[[ลพบุรี]] ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๒๑๕๐ โทรสาร ๐-๓๖๔๑-๒๔๔๗ <br />Lopburi College of Dramatic Arts [[Ramdecho]] Rd. Tambol [[Talechupsorn]] [[Muang Lopburi]] , Lopburi [[Thailand]] Code. ๑๕๐๐๐15000
# [http://cdacb.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ]<br />ถ.[[ชวนะอุทิศ]] ต.[[วัดใหม่]] อ.[[เมืองจันทบุรี]] จ.[[จันทบุรี]] โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๓๒๑๔ โทรสาร ๐-๓๙๓๑-๓๒๑๔
# [http://cdask.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ]<br /> ถ.[[จรดวิถีถ่อง]] ต.[[บ้านกล้วย]] อ.[[เมืองสุโขทัย]] จ.[[สุโขทัย]] โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๑๘๒๐ โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๓๕๐๘
# [http://cdacm.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ]<br />เลขที่ ๑ ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. ๒ ต.[[หายยา]] อ.[[เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๑๕๙๖, ๐-๕๓๒๘-๓๕๖๑-๒ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๓๕๖๐<br />ChiangMai College of Dramatic Arts ,1 [[Suriyawongse]] Rd. Soi 2 Tambol [[Haiya]],[[Muang Chiang Mai]] District [[Chiang Mai]] province, ๕๐๑๐๐50100 [[Thailand]]
# [http://cdanr.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ]<br />เลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๑๐ ถ.[[มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[เมืองนครรราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]<br />โทรศัพท์ ๐๔๔๔๖๕๑๕๒ , ๐๔๔๔๖๖๐๗๑ โทรสาร ๐๔๔๔๖๕๑๕๓
# [http://cdare.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ]<br />Roi-Et College of Dramatic Arts เลขที่ ๒๕ ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]]<br /> โทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๔๔ โทรสาร ๐-๔๓๕๑-๑๒๔๔
# [http://cdaks.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ] <br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]] โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๑-๑๓๑๗ โทรสาร ๐-๔๓๘๒-๑๓๘๙
# [http://cdapt.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ]<br />๑๕๐ หมู่ที่ ๑ ต.ควนมะพร้าว อ.[[เมืองพัทลุง]] จ.[[พัทลุง]]โทรศัพท์ ๐-๗๔๖๑-๑๙๖๐ โทรสาร ๐-๗๔๖๑-๑๙๖๐
# [http://cdans.bpi.ac.th/ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ]<br />หมู่ ๑๑ ต.[[ท่าเรือ]] อ.[[เมืองนครศรีธรรมราช]] จ.[[นครศรีธรรมราช]] โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๖ โทรสาร ๐-๗๕๔๔-๖๑๕๔
{{ล่าง}}
 
3,235

การแก้ไข